Podziękowania dla Andrew Konstantaras za ich wkład!