Podziękowania dla Timothy Robert Ansell za ich wkład!