Podziękowania dla ALBERTO CASO PALOMINO za ich wkład!