Podziękowania dla Alexandre Yukio Harano za ich wkład!