Podziękowania dla Sam Kitajima-Kimbrel za ich wkład!